Veranderen is geen kunst

duurzaam verbeteren wel 

 

 

 

 

Over Brandid

Duurzaam verbeteren
Draagvlak managers en medewerkers
Realiseren bedrijfsdoelstellingen
Heldere strategie
Pragmatisch plan van aanpak

 

Sinds 1992 is onze missie het duurzaam realiseren van verbeteringen binnen organisaties. Er is alleen dan sprake van een goed geïmplementeerde verbetering als de gewenste strategische doelen zichtbaar zijn in houding en gedrag. Mensen met de juiste positieve en constructieve instelling vormen de ene cruciale succesfactor. Goede inhoudelijke oplossingen met bijbehorende systemen en processen de andere.

Door deze beide succesfactoren samen te brengen in een pragmatisch plan van aanpak, worden de prestaties van de organisatie significant en duurzaam verbeterd. De multidisciplinaire insteek staat garant voor een gedegen programma waarbij alle relevante facetten worden meegenomen.

 Echte verbetering kan alleen van binnenuit ontstaan. Door de eigen medewerkers te ondersteunen en in hun kracht zetten om zelf de gewenste verbeteringen te realiseren, wordt duurzaam resultaat gerealiseerd.

 

Geen organisatie is hetzelfde, Brandid levert daarom altijd maatwerk.

Organisaties hebben tegenwoordig te maken met elkaar snel opvolgende noodzaken tot verandering. De uitwerking kan variëren van het opstellen van een nieuwe strategie, het invoeren van een andere manier van werken tot het in gebruik nemen van een nieuw softwarepakket. Brandid biedt u een ervaren programma of projectmanager, coach en/of adviseur, die u ondersteunt bij een goed geïmplementeerde verbetering.

 

 

 

Van samen werken

naar samenwerken

 

 

 

Strategieadvies

Bij veranderingen wordt veel aandacht gegeven aan het beschrijven van de huidige situatie en de te bereiken gewenste eindsituatie. Het ontbreekt echter vaak aan een goede strategie hoe de gewenste verandering moet worden gerealiseerd. Daardoor worden veel plannen eenvoudigweg niet uitgevoerd.

Vrijwel ieder vraagstuk kent vele invalshoeken maar helaas worden verbeteringen vaak eenzijdig aangevlogen en alleen bekeken vanuit automatisering, HRM, financieel, logistiek en dergelijke. Het is van belang dat alle aspecten worden meegenomen om te voorkomen dat cruciale zaken worden gemist.

Door goed naar de plannen te kijken, te luisteren naar de medewerkers binnen de organisatie en positie in te nemen aan de bestuurs- en directietafels, wordt snel duidelijk hoe de verandering wel succesvol kan worden aangepakt.

Op basis van de verkregen informatie en inzichten wordt een heldere strategie geformuleerd en uitgewerkt naar een concreet plan van aanpak. Hierbij is het van belang om alle stakeholders te motiveren en enthousiasmeren waardoor een gezamenlijk commitment ontstaat.

Met behulp van implementatiemanagement kan daarna de gewenste strategie worden omgezet in tastbaar resultaat. Om daarmee de positie van de organisatie duurzaam te verbeteren.

 

 

 

De mens als succesfactor

 

 

 

Grip op implementatie

Het zijn de medewerkers in de organisatie die bepalend zijn voor het welslagen van een verandering. Brandid richt zich in de implementatiefase sterk op het meenemen en overtuigen van die medewerkers om in de gewenste richting mee te veranderen. Hierdoor ontstaat intrinsieke motivatie en een goed samenspel.

Mensen voelen zich gehoord, begrepen en vervolgens verantwoordelijk voor het veranderproces. Zij komen hierdoor als vanzelf in actie en zorgen ervoor dat er een beweging ontstaat. Brandid gebruikt hiervoor verschillende technieken en methoden. Daarnaast is Brandid gespecialiseerd in het managen van het programma van initiatie tot implementatie.
De praktische aanpak en het gecreëerde commitment zorgen voor beduidend meer business value tegen veel lagere kosten dan u gewend bent.  

 

Succesvol ICT projecten implementeren

De meeste organisatieverbeteringen bevatten tegenwoordig een ICT component en helaas gaat dit heel vaak mis; in bijna de helft van de gevallen zelfs. Processen en systemen worden daarom kritisch bekeken om te zien of die wel goed aansluiten op de behoeften. Ze werken immers alleen goed als ze ondersteunend zijn bij het halen van de bedrijfsdoelstellingen en als ze gebruiksvriendelijk zijn. De aanpak van Brandid is er daarom op gericht de ICT component in een vroegtijdig stadium onderdeel te maken van de implementatie, waardoor aansluiting met de mensen die ermee moeten werken optimaal is.

 

 

 

  

mensgericht • sterk analytisch 

politiek bewust • enthousiast  gedreven

 

 

 

 

 

Onze mensen

Positief en oplossend ingesteld
Gericht op het realiseren van het einddoel 
Kenmerken zich door een gestructureerde aanpak 
Ruime ervaring in alle lagen van de overheid en profitsector 
Gedegen kennis van bestuurlijke processen

Onze mensen zijn direct inzetbaar als adviseur of coach bij verandertrajecten en als programma- of projectmanager. Altijd positief ingesteld en gericht op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Door focus te houden op het realiseren van het einddoel wordt een situatie gecreëerd waarin managers en medewerkers continu prikkels krijgen om in de gewenste richting mee te bewegen.

Jarenlange ervaring met veranderprogramma’s en -projecten binnen zowel de profit als de nonprofit sector staan garant voor een praktische en succesvolle aanpak.

Uiteraard beschikken onze mensen over alle belangrijke inhoudelijke certificeringen die van belang zijn voor goed (ICT) programma- en projectmanagement zoals IPMA C, MSP, PRINCE2, SCRUM, Agile, ITIL, BISL, ASL en dergelijke. En wat betreft de factor mens over alle belangrijke opleidingen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en coaching, zowel op individudeel als teamniveau.

Werken bij Brandid

Voor ons groeiend aantal opdrachtgevers zijn we altijd op zoek naar ervaren professionals op het gebied van:

Programma- en projectmanagement
Strategisch advies
Implementatie management
Proces optimalisatie
Coaching
Teambuilding
Programma- en projectmanagement

Mocht je interesse hebben mail dan je cv met een beknopte motivatie naar info@brandid.nl.

 

 

 

 

 

 

 

Opdrachtgevers

Digitale snelweg

Voor een grote dienstverlener in de sociale zekerheid heeft Brandid ondersteund bij het digitaliseren van de werkprocessen. Daarbij is een aanpak ontwikkeld en uitgerold die alle aspecten van digitalisering meeneemt. Van ergonomie via ICT-ondersteuning tot en met de juiste hulpmiddelen.

“De hooggespannen verwachtingen die ik van Brandid had zijn meer dan overtroffen”
In 1x goed

Voor een grote dienstverlener in de sociale zekerheid heeft Brandid een bewustwordingsprogramma opgezet en begeleid met als doel “verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de ICT-dienstverlening door open en optimale samenwerking”. Bestaande uit een ambassadeursaanpak, individuele- en teamcoaching en een awareness campagne.

“Echt heel waardevol hoe er met dit programma op luchtige en positieve manier een aantal zaken onder de aandacht worden gebracht en er een geweldige beweging door de organisatie gaat, van hoog tot laag met tastbaar resultaat tot gevolg.”

Samenwerkingsconvenant komt tot leven

Voor een grote logistieke dienstverlener heeft Brandid de samenwerking met een van de leveranciers enorm verbeterd door de medewerkers op ludieke wijze samenwerkafspraken te laten maken en deze te laten ondertekenen in een convenant. Vervolgens worden deze afspraken levend gehouden met behulp van een gestructureerd communicatieplan. Op die manier worden de medewerkers gesteund elkaar scherp te houden en niet naar de ander te wijzen.

”Ik merk hoe belangrijk het is dat we hier bij stil staan. We zien gelijk vooruitgang en dit bespaart enorm op kosten.”

Structuur aan de verandering

Vaak betekent automatisering voor de collega’s een nieuwe werkwijze. Maar ook de mensen op de automatiseringsafdelingen moeten zich nieuwe werkwijzen eigen maken en dat gaat niet altijd vanzelf. De vaak talrijke plannen en losse acties bieden geen basis voor een succesvolle aanpak. Brandid heeft op management- en vervolgens teamniveau ondersteuning geboden om een gestructureerd plan op te zetten met een heldere missie en kernwaarden, waardoor voor alle medewerkers het einddoel duidelijk is geworden.

”Het werk wat ze doen, organisatorisch en op menselijk vlak, begint steeds meer vruchten af te werpen. Dit plan hadden we anders nooit zo kunnen ontwikkelen en het heeft geholpen de negatieve spiraal te doorbreken”

Referenties op aanvraag verkrijgbaar.

• Postbus 768 • 1200 AT • Hilversum
035 6854320
info@brandid.nl
 

Bedankt voor uw bericht. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.